Tobias Ärlebo, VD Ärlebo Företagsstäd, önskar att fler företagare kunde se ungdomar som Nezam som en resurs men påpekar också:

– Det är ingen ren ideell gärning. Jag är glad att vi har fått en ny, kompetent medarbetare till vårt växande team.

Läs hela artikeln i VK här »