Ärlebo Företagsstäd AB

Miljön

Ärlebo Företagsstäd AB bryr sig om miljön!

Vi arbetar dagligen för att skapa en bättre miljö, alla produkter som används under ett uppdrag har en miljömärkning av svanen eller Green Care.

  • För att skona miljön planeras våra uppdrag som kräver transport noga.
  • I en bransch som omsätter större mängder kemikalier, ser vi det som en självklarhet att vara engagerade och intresserade av att minska användningen av dessa kemikalier så mycket som möjligt, en av dom åtgärder vi gjort är placera ut doserare i varje lokal där påfyllning av kemikalier behövs. Detta för att minimera användning.
  • Våra medarbetare  ska inom sitt ansvarsområde säkerställa att miljöhänsyn är en naturlig del av verksamheten.
  • Vi uppdaterar oss med interna och externa utbildningar hur man tänker ”grönt” samt hur man kan planerar för en bättre städning utifrån miljö perspektiv.

Att inte använda mer städkem än uppgiften kräver skonar både miljön och underlaget.

Städfirma Miljövänlig UmeåMiljöpolicy

Vårat aktiva miljöarbete bedrivs i samverkan med våra anställda, leverantörer och andra intressenter. Kemikalier som används under ett uppdrag, minimeras med doserare.
Alla produkter som används har en miljömärkning av Svanen eller Green Care.