Ärlebo Företagsstäd AB

Ett Tryggt Val

Ärlebo Företagsstäd AB – Ett tryggt val

Tjänstearbete bygger på förtroende. Vi vill att alla våra nuvarande och potentiella kunder ska känna att vi verkligen tar ansvar. Detta gäller hela vägen från den inledande kontakten till tiden efter att arbetet har slutförts. För oss är nöjda och återkommande kunder en av de främsta måttstockarna för huruvida vi håller rätt kurs. Som ett väl profilerat städföretag i Umeå & Skellefteå så är det helt enkelt ett måste för oss att förvalta det förtroende som vi får.

 

Därför vill vi att vi ska kännas som ett tryggt val redan innan man ens kommit i kontakt med oss. Därefter blir det vår uppgift att bevisa att vi faktiskt är det. Detta innebär att våra kunders nöjdhet alltid kommer på första plats. Med etablerade rutiner, noggrant utförande och strukturerad återkoppling säkerställer vi att varje enskild städning lever upp till våra egna kvalitetskrav och motsvarar våra kunders önskemål. När vi garanterar nöjdhet så menar vi det verkligen.

  • Egen kontaktperson.
  • Ansvarsförsäkring hos IF upp till 10 miljoner.
  • Kvalitets kontroller via platsbesök.
  • Olycksfallsförsäkring för vår personal.
  • Avtal med låssmed.
  • Nycklar kvitteras in och ut av kund och personal i obruten linje.
  • Sekretessavtal och tystnadsplikt gäller för alla våra medarbetare.
  • På större arbeten har vi alltid flera medarbetare som är inarbetade och kan rycka ut vid sjukdom eller liknande.

Trygg städfirma i Umeå