Ett Tryggt Val

Ärlebo Företagsstäd AB – Ett tryggt val

Du kan känna dig helt trygg som kund hos oss, vi tar fullt ansvar för alla våra uppdrag och våra medarbetare.

  • Egen kontaktperson.
  • Ansvarsförsäkring hos IF upp till 10 miljoner.
  • Kvalitets kontroller via platsbesök.
  • Olycksfallsförsäkring för vår personal.
  • Avtal med låssmed.
  • Nycklar kvitteras in och ut av kund och personal i obruten linje.
  • Sekretessavtal och tystnadsplikt gäller för alla våra medarbetare.
  • På större arbeten har vi alltid flera medarbetare som är inarbetade och kan rycka ut vid sjukdom eller liknande.